Skånsk och blekingsk släktforskning

Entries: 3502    Updated: 2012-10-27 18:11:05 UTC (Sat)    Owner: Bjorn Svensson    Home Page: My Genealogy Home  Note: You will leave RootsWeb

Index | Descendancy | Register | Pedigree | Ahnentafel

 • ID: 997
 • Sex: M
 • Name: Nils* Håkansson Trolle
 • Occupation: Ryttmästare
 • Birth: ABT 1635 in Jönköpings län 1
 • Death: ?? DEC 1705 in Strönhult, Örkened (L) 2
 • Note: Tar sig namnet Trolle när han blir ryttmästare.
 • Note:
  Steg i rank från ryttare till korpral vid Ryttmästare Bengt Silverloods compani, Smålands
  Kavelleriregemente, vid mönstringen i Västervik 1655-06-21. Deltog 1655-1657 i "Karl X
  Gustavs polska krig 1655-1660" mot Polen . Där avancerade han till Kornett vid Drottningens
  livregemente till häst. Deltog 1657-1658 i Karl X Gustav's krig mot Danmark (då Skåne blev
  svenskt vid freden i Roskilde 26 februari 1658) under vilket han befordrades till löjtnant vid "
  Lybeckers Skånska Ryttare" under Överste Georg Henrik Lybecker, Major och ryttmästare
  Jon Tuvesson Hökeflyckt. Våren 1662 inkvarterades regementet i Skåne/Blekinge.

  Senare ryttmästare vid Generalmajoren Lybeckers regemente. (Ryttmästare motsvarar
  kompanichef och innebar att han ansvarade för ett av regementets 8 kompanier om 125
  man). Hans sigill hade i skölden ett lejonansike och på hjälmen en uppåtsträckt arm med v
  ärja i handen. [Biografica 11 enligt ref nedan)

  Pensionerades 1680-09-22, alltså året efter det skånska kriget 1675-1679 då danskarna
  förgäves försökte ta tillbaka Skåne. Pensionen uppbars vid Smålands kavalleriregemente
  (där han börjat sin militärbana) . [Olof Carlsson: Ryttmästare Nils Håkansson Trolle, Strönhult,
  Örkened ,1958]

  Kallades 1694 "Wälboren" av pastorn i Glimåkra. Levde 1703 18/12.

  Änkan Ingeborg Sabelsköld (inte hans änka) uppbar 1704 pensionen (för Håkan Trolle) för
  närmast föregående år. Varför hon gjorde det är lite oklart...
  [Krigsmansarkivets handlingar - Smålands kavalleriregemente, 1680-1703, f. 6]

  Efterlevdes av minst två söner och två döttrar från det första äktenskapet. Den ene dottern
  kvitterade i januari 1706 ut sin fars "gratial" för år 1705."
 • Note:
  'Först tjänt i tyska kriget under smålänningarna för gemen, blivit kommenderad åt Bremen för
  ständig korpral, i polska kriget avancerat under hennes kungliga majestäts livregemente till
  häst från korpral till kornett och i danska kriget till löjtnant. Kom härunder 1659. "En
  redskaffens officerare, som och ofta i kronans tjänst för riksens fiender skjuten. Väl meriterad
  ett kompani att bekomma". [Krigsarkiv 3.2.2. Rullor 1620-1723]
 • Residence: 10 JAN 1680 Strönhult, Örkened (L) 1
 • Note: Andra släktforskare är Kerstin Jeppsson och Barbro Andréll.
 • Note: Olof Carlson. "Ryttmästaren Nils Håkansson Trolle, Strönhult, Örkened", Lönsboda, 1958 (Särtr. ur. Östra Göinge hembygdsförenings årsbok. 1958), ISBN 9919558893
 • Note: Krigsarkivets persondossiersamling: 3.10 KrA, Biografica 11 TRA-TRU, KO7433, 7/10
 • Note: Krigsmansarkivets handlingar - Smålands kavalleriregemente, 1680-1703, f. 6
 • Note: Krigsarkivet: 3.2.2 Rullor 1620-1723. Register officerare. 1671:1, folie 57 finns på mikrokort KO2212 2/3 (rullor 1670-1671:1) m.fl.
 • Note: Vigo Edvardsson: Snapphanekriget 1675 - 1679 (boktips från Kerstin Jeppsson)
 • Note: John Tomenius:" Byaliv i Göinge 1500-tal till år 1800". Monitorförlaget ISBN 91-88034-28-3 (boktips från Kerstin Jeppsson)
 • Event: Oforskat FROM 1655 TO 1658  Father: Håkan Trolle b: EST 1605 in Jönköpings län

  Marriage 1 Elisabet
   Children
   1. Has Children Maria Nilsdotter Trolle b: 1668
   2. Has No Children Karl Trolle

   Sources:
   1. Olof Carlsson: Ryttmästare Nils Håkansson Trolle, Strönhult, Örkened [1958]
   2. Abbrev: Anbytarforum, Småland: Efterlysningar: Trolle, Håkan [Mikael Persson 2003-01-14]
    Title:
  • We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

   Index | Descendancy | Register | Pedigree | Ahnentafel

   Printer Friendly Version Printer Friendly Version Search Ancestry Search Ancestry Search WorldConnect Search WorldConnect Join Ancestry.com Today! Join Ancestry.com Today!

   WorldConnect Home | WorldConnect Global Search | WorldConnect Help
   We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

   RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.