Skånsk och blekingsk släktforskning

Entries: 3502    Updated: 2012-10-27 18:11:05 UTC (Sat)    Contact: Bjorn Svensson    Home Page: My Genealogy Home  Note: You will leave RootsWeb

Index | Descendancy | Register | Pedigree | Ahnentafel | Public Profile | Add Post-em

 • ID: 997
 • Sex: M
 • Name: Nils* Håkansson Trolle
 • Occupation: Ryttmästare
 • Birth: ABT 1635 in Jönköpings län 1
 • Death: ?? DEC 1705 in Strönhult, Örkened (L) 2
 • Note: Tar sig namnet Trolle när han blir ryttmästare.
 • Note:
  Steg i rank från ryttare till korpral vid Ryttmästare Bengt Silverloods compani, Smålands
  Kavelleriregemente, vid mönstringen i Västervik 1655-06-21. Deltog 1655-1657 i "Karl X
  Gustavs polska krig 1655-1660" mot Polen . Där avancerade han till Kornett vid Drottningens
  livregemente till häst. Deltog 1657-1658 i Karl X Gustav's krig mot Danmark (då Skåne blev
  svenskt vid freden i Roskilde 26 februari 1658) under vilket han befordrades till löjtnant vid "
  Lybeckers Skånska Ryttare" under Överste Georg Henrik Lybecker, Major och ryttmästare
  Jon Tuvesson Hökeflyckt. Våren 1662 inkvarterades regementet i Skåne/Blekinge.

  Senare ryttmästare vid Generalmajoren Lybeckers regemente. (Ryttmästare motsvarar
  kompanichef och innebar att han ansvarade för ett av regementets 8 kompanier om 125
  man). Hans sigill hade i skölden ett lejonansike och på hjälmen en uppåtsträckt arm med v
  ärja i handen. [Biografica 11 enligt ref nedan)

  Pensionerades 1680-09-22, alltså året efter det skånska kriget 1675-1679 då danskarna
  förgäves försökte ta tillbaka Skåne. Pensionen uppbars vid Smålands kavalleriregemente
  (där han börjat sin militärbana) . [Olof Carlsson: Ryttmästare Nils Håkansson Trolle, Strönhult,
  Örkened ,1958]

  Kallades 1694 "Wälboren" av pastorn i Glimåkra. Levde 1703 18/12.

  Änkan Ingeborg Sabelsköld (inte hans änka) uppbar 1704 pensionen (för Håkan Trolle) för
  närmast föregående år. Varför hon gjorde det är lite oklart...
  [Krigsmansarkivets handlingar - Smålands kavalleriregemente, 1680-1703, f. 6]

  Efterlevdes av minst två söner och två döttrar från det första äktenskapet. Den ene dottern
  kvitterade i januari 1706 ut sin fars "gratial" för år 1705."
 • Note:
  'Först tjänt i tyska kriget under smålänningarna för gemen, blivit kommenderad åt Bremen för
  ständig korpral, i polska kriget avancerat under hennes kungliga majestäts livregemente till
  häst från korpral till kornett och i danska kriget till löjtnant. Kom härunder 1659. "En
  redskaffens officerare, som och ofta i kronans tjänst för riksens fiender skjuten. Väl meriterad
  ett kompani att bekomma". [Krigsarkiv 3.2.2. Rullor 1620-1723]
 • Residence: 10 JAN 1680 Strönhult, Örkened (L) 1
 • Note: Andra släktforskare är Kerstin Jeppsson och Barbro Andréll.
 • Note: Olof Carlson. "Ryttmästaren Nils Håkansson Trolle, Strönhult, Örkened", Lönsboda, 1958 (Särtr. ur. Östra Göinge hembygdsförenings årsbok. 1958), ISBN 9919558893
 • Note: Krigsarkivets persondossiersamling: 3.10 KrA, Biografica 11 TRA-TRU, KO7433, 7/10
 • Note: Krigsmansarkivets handlingar - Smålands kavalleriregemente, 1680-1703, f. 6
 • Note: Krigsarkivet: 3.2.2 Rullor 1620-1723. Register officerare. 1671:1, folie 57 finns på mikrokort KO2212 2/3 (rullor 1670-1671:1) m.fl.
 • Note: Vigo Edvardsson: Snapphanekriget 1675 - 1679 (boktips från Kerstin Jeppsson)
 • Note: John Tomenius:" Byaliv i Göinge 1500-tal till år 1800". Monitorförlaget ISBN 91-88034-28-3 (boktips från Kerstin Jeppsson)
 • Event: Oforskat FROM 1655 TO 1658  Father: Håkan Trolle b: EST 1605 in Jönköpings län

  Marriage 1 Elisabet
   Children
   1. Has Children Maria Nilsdotter Trolle b: 1668
   2. Has No Children Karl Trolle

   Sources:
   1. Olof Carlsson: Ryttmästare Nils Håkansson Trolle, Strönhult, Örkened [1958]
   2. Abbrev: Anbytarforum, Småland: Efterlysningar: Trolle, Håkan [Mikael Persson 2003-01-14]
    Title:
  • We want to hear from you! Take our WorldConnect survey

   Index | Descendancy | Register | Pedigree | Ahnentafel | Public Profile | Add Post-em

   Printer Friendly Version Printer Friendly Version Search Ancestry Search Ancestry Search WorldConnect Search WorldConnect Join Ancestry.com Today! Join Ancestry.com Today!

   WorldConnect Home | WorldConnect Global Search | WorldConnect Help

   RootsWeb.com, Inc. is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. If you have a problem with a particular entry, please contact the submitter of said entry. You have full control over your GEDCOM. You can change or remove it at any time.